K
L
Noiz bisitatu dezaket zentroa?

  • Ikastetxeek edozein unetan deitu eta hitzartu behar dute bisitaldia.
  • Apirilaren 24an (asteazkena), 18:00etan, izango da ikastaro honetako jardunaldi irekia. Ez da beharrezkoa izena ematea.

Ziberjazarpena ezin dugu alde batera utzi, batez ere ikastetxeetan. Ingurune segurua bermatzeko dugun konpromisoan, prebentzio-neurriak hartzen ditugu gure ikasleak babesteko. Kontzientzia digitala sustatzen dugu eta teknologiaren erabilera arduratsua sustatzen dugu. CIFP Repelega LHIIko Hezkuntza Komunitate osoarekin lankidetza estuan lan egiten dugu, online arriskuei buruz hezteko eta ziberjazarpenari aurre egiteko tresnak eskaintzeko. Elkarrekin, errespetua eta enpatia nagusitzen diren espazio bat sortzen dugu. Ziberjazarpenari aurre egiten diogu eta etorkizun digital seguruagoa eraikitzen dugu.

INCIBE

Orientabidea

Lagun diezaiegun pertsonei beren prestakuntza-ibilbidea orientatzen, azkenean laneratzea lor dezaten

Enpresak

Zuen esanetara gaude talentua aurkitzen laguntzeko eta langileen prestakuntza-beharreierantzuteko.

Lanbide: 2024-2025 Ikastaroen agenda

Kontsultatu gure prestakuntza-eskaintza.

2024-2025 PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA

D maila. Oinarrizko lanbide heziketa

Etxebizitzen mantentzeko lana (Hozteko instalazioak)

Titulu honen konpetentzia orokorra da iturgintza-, berokuntza- eta girotze-elementuen muntaketako eta mantentze-lanetako oinarrizko eragiketak egitea, instalazio elektroteknikoetan eta estaldura jarraituetan konponketa txikiak eta elementu sinpleen ordezkapenak egitea, alikatatzea eta pintatzea baita etxeetako altzari prefabrikatuak eta altzari-osagarriak muntatzea eta jartzea ere, adierazitako kalitatearekin lan eginez, lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumenaren babesari buruzko arauak aplikatuz, eta ahoz eta idatziz gaztelaniaz eta, hala balegokio, beren hizkuntza koofizialean komunikatuz, baita atzerriko hizkuntza batean ere.

Ziklo hori ez dago kudeaketa-sisteman.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Programa kontsultatu

D Maila. Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Hozteko eta girotzeko instalazioak

Titulu honen konpetentzia orokorra da hozteko, girotzeko eta aireztatzeko instalazioak muntatzea eta mantentzea, indarrean dagoen araudia, kalitateari, segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko protokoloak aplikatuta, eta horien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

 

Beroa sortzeko instalazioak

Titulu honen konpetentzia orokorra da bero-, eguzki- eta fluido-instalazioak muntatzea eta mantentzea, indarrean dagoen araudia, kalitate-, segurtasun- eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak aplikatuta, eta horien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Administrazio-kudeaketa

Enpresa publikoetan zein pribatuetan, lan-, kontabilitate-, merkataritza-, finantza- eta zerga-esparruko administrazio-laguntzako jarduerak egitea, bai eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematekoak ere, indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuta, bezeroaren gogobetetasuna ziurtatuta eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

D maila. Goi Mailako Heziketa Zikloak

Garraioa eta Logistika

Titulu honen eskumen orokorra da Estatuan eta nazioartean salgaien eta bidaiarien garraiorako eragiketak antolatzea, kudeatzea eta kontrolatzea, eta enpresa baten jarduera logistikoak planifikatzea eta kudeatzea, indarrean dagoen araudiaren eta enpresaren zuzendaritzak ezarritako helburuen arabera, kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumen-errespetuaren esparruan.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Automatizazioa eta robotika industriala

Titulu honen konpetentzia orokorra da industria-sistemetako prozesuak neurtzeko, erregulatzeko eta kontrolatzeko instalazio automatikoak muntatzeko eta mantentzeko proiektuak garatzea eta kudeatzea, bai eta sistema horiek muntatzeko, mantentzeko eta martxan jartzeko lanak gainbegiratzea eta gauzatzea ere, betiere kalitate- eta segurtasun-irizpideak errespetatuta eta ingurumena eta guztiontzako diseinua errespetatuta.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Elektromedikuntza klinikoa

Elektromedikuntza klinikoko instalazioen, sistemen eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzea eta egitea, fabrikatzailearen gomendioak, kalitate- eta segurtasun-eskakizun egokiak eta indarrean dagoen araudi aplikagarria kontuan hartuta.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Energia-eraginkortasuna eta eguzki-energia termikoa
Energia eraginkorrak eraikin adimentsu eta jasangarrietan

Eraikinetako energia- eta ur-instalazioen eraginkortasuna ebaluatzea, eraikinen kalifikazio eta ziurtapen energetikoaren prozesua teknikoki lagunduz.
Eguzki-instalazio termikoak konfiguratzea, eta horien muntaia eta mantentze-lanak segurtasun-, kalitate- eta ingurumen-errespetuko baldintzetan kudeatzea.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Fluido-, bero- eta mantenimendu instalazioen proiektuen garapena
Klimatizazio, berokuntza eta hotz industrialeko instalazio adimendunak

Eraikinetako bero -eta fluido- instalazioen proiektuak, eta produkzio prozesu iraunkor eta laguntzaileen instalazioak garatzea. Beti ere, aurre-proiektu batean oinarriturik eta ezarritako arauei jarraituz instalazioen segurtasun eta kalitatea, muntaiaren baliagarritasuna bermatuz.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

Administrazioa eta finantzak

Titulu honen konpetentzia orokorra da enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza-, lan-, kontabilitate-, zerga- eta finantza-prozesuetan kudeaketa- eta administrazio-eragiketak antolatzea eta gauzatzea, indarrean dagoen araudia eta kalitatea kudeatzeko protokoloak aplikatuta, informazioa kudeatuta, bezeroaren eta/edo erabiltzailearen gogobetetasuna ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Metodologia: Erronketan oinarritutako metodologia

Kontsultatu ikasketa-plana

E maila. Espezializazio ikastaroa

Ikuskaritza energetikoa

Espezializazio-ikastaro honen gaitasun orokorra honako hau da: eraikin, instalazio edo eragiketa industrial edo komertzialetan energiaren erabilera eta kontsumoa eta horri lotutako kostua ikuskatzea eta aholkatzea, baita jarduera edo zerbitzu pribatu edo publikoari lotutako garraioa ere, energia-fluxuak eta horiek hobetzeko aukerak identifikatu eta horien berri emateko.

Kontsultatu ikasketa-plana

Europako Osagarriak LHko tituluei (LOE)

Berrikuntza-proiektuak

Lanbide Heziketako ikastetxe publiko integratu bat gara, kalitatearekiko, berrikuntzarekiko, berdintasunarekiko eta iraunkortasunarekiko duen konpromisoagatik aitortua, eskualdeko garapen sozioekonomikoari eta eraldaketa digitalari aktiboki laguntzen diona. Gure ikuspegia da prestakuntza handiko eta ingurunearekin konprometitutako profesionalak prestatzea, lan-merkatuaren aldaketetara eta eskarietara egokitzeko gai direnak, Euskadin lehiakortasuna eta hazkunde inklusiboa bultzatuz