Berriak

Global Training Bekak

Prentsa

El Correo 22.06.15

Portugaletek gazteen eskura dagoen hiri-museoa sustatzen du, CIFP Repelega LHII erakundearen tren-bagoia mihisetzat hartuta.

read more

Enpresak

Zuen esanetara gaude talentua aurkitzen laguntzeko eta langileen prestakuntza-beharreierantzuteko.

Ikastaroen agenda

Kontsultatu gure prestakuntza-eskaintza.

Heziketa Zikloak

Garapen iraunkorrari, 4.0 industriari eta kudeaketa aurreratuari lotutakoak

Orientabidea

Lagun diezaiegun pertsonei beren prestakuntza-ibilbidea orientatzen, azkenean laneratzea lor dezaten

Gure helburua da LHko eskaintza publikotik giza talentua bultzatzea, lan-merkatura arrakastaz iristea ekarriko duten konpetentzia eta kualifikazio profesionalak garatuz. Prestakuntza-prozesu integralak eta kalitatezkoak garatzen ditugu, jakintza akademikoak eta praktikoak gizarte-balioekin lotzen dituztenak. Izan ere, planetak, pertsonek eta enpresek profesional trebeak behar dituzte eraldatzen ari den gizarte eta ingurune produktibo batek planteatzen dituen erronkei aurre egiteko.

Planetaren etorkizunak eta baliabideen erabilera eraginkorrak kezkatzen bazaituzte, IV. Iraultza Industrialaren aldaketetan eta eraldaketetan parte hartzeko azterketa praktikoak egin nahi badituzu, garapen iraunkorra ziurtatuko dutenak, 5 familiaren artean hauta ditzakezu.

Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Hozteko eta girotzeko instalazioak

Titulu honen konpetentzia orokorra da hozteko, girotzeko eta aireztatzeko instalazioak muntatzea eta mantentzea, indarrean dagoen araudia, kalitateari, segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko protokoloak aplikatuta, eta horien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta.

Kontsultatu ikasketa-plana

 

Beroa sortzeko instalazioak

Titulu honen konpetentzia orokorra da bero-, eguzki- eta fluido-instalazioak muntatzea eta mantentzea, indarrean dagoen araudia, kalitate-, segurtasun- eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak aplikatuta, eta horien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta.

Kontsultatu ikasketa-plana

Administrazio-kudeaketa

Enpresa publikoetan zein pribatuetan, lan-, kontabilitate-, merkataritza-, finantza- eta zerga-esparruko administrazio-laguntzako jarduerak egitea, bai eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematekoak ere, indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuta, bezeroaren gogobetetasuna ziurtatuta eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Kontsultatu ikasketa-plana

LHko tituluen Europass gehigarriak (LOE)

Goi Mailako Heziketa Zikloak

Garraioa eta logistika

Titulu honen konpetentzia orokorra da nazioko eta nazioarteko esparruan salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko eragiketak antolatzea, kudeatzea eta kontrolatzea, eta enpresa baten jarduera logistikoak planifikatzea eta kudeatzea, indarreko araudiaren eta enpresako zuzendaritzak ezarritako helburuen arabera, kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumen-errespetuaren esparruan.

Kontsultatu ikasketa-plana

Automatizazioa eta robotika industriala

Titulu honen konpetentzia orokorra da industria-sistemetako prozesuak neurtzeko, erregulatzeko eta kontrolatzeko instalazio automatikoak muntatzeko eta mantentzeko proiektuak garatzea eta kudeatzea, bai eta sistema horiek muntatzeko, mantentzeko eta martxan jartzeko lanak gainbegiratzea eta gauzatzea ere, betiere kalitate- eta segurtasun-irizpideak errespetatuta eta ingurumena eta guztiontzako diseinua errespetatuta.

Kontsultatu ikasketa-plana

Elektromedikuntza klinikoa

Elektromedikuntza klinikoko instalazioen, sistemen eta ekipoen muntaketa eta mantentze-lanak kudeatzea eta egitea, fabrikatzailearen gomendioak, kalitate- eta segurtasun-eskakizun egokiak eta indarrean dagoen araudi aplikagarria kontuan hartuta.

Kontsultatu ikasketa-plana

Energi eraginkortasuna eta eguzki-energia
Energia eraginkorrak eraikin adimentsu eta jasangarrietan

Eraikinetako energia- eta ur-instalazioen eraginkortasuna ebaluatzea, eraikinen kalifikazio eta ziurtapen energetikoaren prozesua teknikoki lagunduz.
Eguzki-instalazio termikoak konfiguratzea, eta horien muntaia eta mantentze-lanak segurtasun-, kalitate- eta ingurumen-errespetuko baldintzetan kudeatzea.

Kontsultatu ikasketa-plana

Fluido-, bero- eta mantenimendu-instalazioen proiektuen garapena

Klimatizazio, berokuntza eta hotz industrialeko instalazio adimendunak

Eraikinetarako instalazio termikoen eta fluidodunen proiektuak, produkzioaren eta mantenuaren prozesu jarraituak eta osagarriak garatzea, aurreproiektu batetik abiatuta, ezarritako arauen arabera, eta instalazioen muntaiaren, kalitatearen eta segurtasunaren bideragarritasuna ziurtatuta.

Kontsultatu ikasketa-plana

Administrazioa eta finantzak

Titulu honen konpetentzia orokorra da enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza-, lan-, kontabilitate-, zerga- eta finantza-prozesuetan kudeaketa- eta administrazio-eragiketak antolatzea eta gauzatzea, indarrean dagoen araudia eta kalitatea kudeatzeko protokoloak aplikatuta, informazioa kudeatuta, bezeroaren eta/edo erabiltzailearen gogobetetasuna ziurtatuta, eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Kontsultatu ikasketa-plana

Ezpezializazio ikastaro

Trenbideen seinaleztapen- eta telekomunikazio-sistemak

Titulu honen konpetentzia orokorra da trenbideko seinaleztapen- eta telekomunikazio-sistemen muntaia eta mantentze aurreratua antolatzea, planifikatzea, gainbegiratzea eta gauzatzea, indarrean dagoen araudia aplikatuta, kalitate-, segurtasun-, laneko arriskuen prebentzio- eta babes- eta errespetu-protokoloei jarraituz.

Kontsultatu ikasketa-plana

LHII LHIKn bakarrik egin ditzakezun bi titulurekin

Instalazioak, sistemak eta ekipoakElektromedikuntza klinikoa

Instalaziotermikoen eta fluidodunen proiektuen garapeneko

edo enplegurako prestakuntza-ikastaroen artean bilatzea

Suhiltzaileen esku-hartzeak zerikusi handia du ikasle horiek ikastetxeko instalazioak berrikusten egiten duten lan bikainarekin.

Ikasgelan lantzen diren gaitasunen artean, arriskuen prebentzioarekin lotutako batzuk daude. Beren mailan, botikinak egiaztatzen eta birjartzen ikasten dute, zentroko suteen aurkako elementuen (su-itzalgailuak) egoera aztertzen dute, eta suhiltzaileei egindako bisita honek ikasgelako ikasleek dituzten prebentzio-elementuek duten lan garrantzitsua eta erantzukizuna ikusteko balio izan du.

Zereginen Ikaskuntzarako Gelako ikasleek Trapagarango Suhiltzaileen Parkea bisitatu dute.

Maiatzaren 6an, Gurutzetako ESIak eta CIFP Repelega LHII erakundeak elkarlanean antolatuta, Elektromedikuntzako XII. Jardunaldia egin genuen Portugaleteko Santa Clara Kultur Etxean.

Programa interesgarri baten bidez, interes orokorreko gaiak alderdi teknikoagoekin konbinatzen ditugu.

Lankidetza hitzarmen garrantzitsu bat sinatu dugu Basque BioDesignCenterrekin

Historiako iraultza teknologikorik handienean murgilduta gaude, bizitzarekin, planetarekin eta lanarekin pentsatzeko, jarduteko eta erlazionatzeko modua azkar eraldatzen ari den iraultzan.

Eraldaketa sakon eta bizkorreko testuinguru horretan, BASQUE BioDesign CENTER eta CIFP Repelega LHII enpresen arteko lankidetza-hitzarmenak aurre egin nahi die trantsizio energetiko klimatikoak eta Euskadi Berde eta Digital baterako trantsizio teknologiko digitalak planteatzen dituzten erronkei.