Gaitasun profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura

Lan-Esperientziaren bidez eskuratutako Lanbide-Gaitasunen aitorpena

Lan-esperientziaren edo/eta prestakuntza ez-formalaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzea prozesu bat da, eta, prozesu horren bidez, egiaztapen ofizial bat ematen zaio hautagaiari, bere lanbide-gaitasunak ebaluatu ondoren.

Lanbide-gaitasunak lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen bidez ofizialki egiazta daitezke:

  1. Eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdien bidez.
  2. Prozedura hau, lanbide-konpetentziak lan-esperientziaren eta/edo prestakuntzaren bidez eskuratu dituzten eta akreditazio ofizialik ez duten pertsona guztiei zuzenduta dago.

Hauek dira ebaluazio- eta egiaztapen-prozeduraren helburuak:

   • Pertsonek dituzten lanbide-gaitasunak ebaluatzea, lan-esperientziaren eta prestakuntzako beste bide ez-formal batzuen bidez eskuratuak, ebaluazioaren baliozkotasuna, fidagarritasuna, objektibotasuna eta zorroztasun teknikoa bermatzen duten prozedura eta metodologia komunen bidez.
   • Konpetentzia profesionalak ofizialki egiaztatzea, Estatu osoan balio dutenak, eta haien balioa nabarmentzea, laneratzea eta lan-merkatuan askatasunez zirkulatzea errazteko, bai eta progresio pertsonala eta profesionala errazteko ere.
   • Pertsonei bizialdi osoko ikaskuntza eta lanbide-kualifikazioa handitzea erraztea, egiaztapen partzial metagarria lortzeko aukerak eskainiz, dagokion lanbide-heziketako titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratutako prestakuntza osatzeko.

CIFP Repelega LHIIn prozedura horri buruzko informazioa eskaintzen dugu, interesa duenak jarraitu beharreko urratsak ezagutu ditzan.

Prozedura honi buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu