Erdi Mailako Heziketa Zikloak

Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko, gutxienez baldintza hauetako bat bete behar da:
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua edo goi-mailako ikasketa-maila izatea.
• Teknikari laguntzailearen titulua izatea.
• Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
• Unibertsitate-titulua izatea.
• Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi-mailako teknikariaren titulua izatea.
• Teknikari laguntzaile titulua izatea.
• Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria izatea.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera ezarritakoa.
• Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren arabera ezarritakoa.
• Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publiko edo pribatuetan erdi-mailako zikloetan sartzeko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteta izatea proba amaitzen den urtean.
• Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
• Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa baten nahitaezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehen maila ezarri aurretik.
• Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehen bi mailak gainditu izana, gehienez ere gainditu gabeko bi ikasgai batera.
• Irakaskuntza ertainak erreformatzeko lehen ziklo esperimentaleko 2. maila gainditu izana.
• 63ko planeko komunen 3. maila edo arte aplikatuetako eta lanbide artistikoetako komun esperimentalen 2. maila gaindituta izatea.
• Hogeita bost urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
• Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) idatz-zatian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat duela egiaztatzea.
• Ondorio akademikoetarako aurrekoetakoren batekin baliokidetzat jotako beste ikasketa edo prestakuntza-ikastaro batzuk gainditu izana.
• Atzerriko ikasketak aurretik zerrendatutako tituluren batekin homologatu izanaren ziurtagiria.