Administrazio-kudeaketa

ERDI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOA

Lanbide helburua

Enpresa publikoetan zein pribatuetan, lan-, kontabilitate-, merkataritza-, finantza- eta zerga-esparruko administrazio-laguntzako jarduerak egitea, bai eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematekoak ere, indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuta, bezeroaren gogobetetasuna ziurtatuta eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

Enpresa publikoetan zein pribatuetan, lan-, kontabilitate-, merkataritza-, finantza- eta zerga-esparruko administrazio-laguntzako jarduerak egitea, bai eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematekoak ere, indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuta, bezeroaren gogobetetasuna ziurtatuta eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumen-babesari buruzko arauen arabera jardunda.

Profesional hau gai izango da:
Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
• Jasotako aginduetatik edo lortutako informaziotik abiatuta dokumentuak eta komunikazioak egitea.
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
Enpresaren operatiboari dagokion euskarri-dokumentazioa kontabilitate-mailan erregistratzeko, betiere segurtasun eta kalitateko baldintzetan.
• Diruzaintzako administrazio-kudeaketak egiteko gerentziak ezarritako arauei eta protokoloei jarraituz, antolakundearen likideziari eustearren.
• npresaren giza baliabideen hautespen- eta prestakuntza-arloetako administrazio-kudeaketak egiteko, indarrean dagoen araudia eta enpresa-politika kontuan izanik eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
• Enpresaren lan-kudeaketaren arloan administrazio-laguntza emateko, indarrean dagoen araudia betez eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
• Merkataritza-jardueraren administrazio-kudeaketak egiteko, eta ondoriozko zerga-betebehar jakin batzuen euskarri-dokumentazioa erregistratzeko.
• Administrazioaren eta merkataritzaren esparruan bezeroari/erabiltzaileari arreta emateko jarduerak betetzeko, enpresaren/erakundearen irudiarekin lotzen diren eta ezartzen diren kalitate-mailak ziurtatuz.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Ikasketa Plana

LEHEN MAILA

IrakasgaiakOrduak
Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta165
Salerosketako administrazio-eragiketak132
Informazioaren tratamendu informatikoa264
Kontabilitate-teknika132
Giza baliabideen administrazio-eragiketak132
Ingelesa165

BIGARREN MAILA

IrakasgaiakOrduak
Enpresa eta Administrazioa105
Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua105
Enpresa ikasgelan168
Diruzaintza kudeatzeko eragiketa osagarriak147
Lanerako prestakuntza eta orientabidea105
Lantokiko prestakuntza380

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Administrari laguntzailea.
• Bulegoko laguntzailea.
• Kobrantza eta ordainketetako administrari laguntzailea.
• Merkataritzako administraria.
• Langileen kudeaketako administrari laguntzailea.
• Herri-administrazioetako administrari laguntzailea.
• Harreragilea.
• Bezeroen arretarako enplegatua.
• Diruzaintzako enplegatua.
• Ordainbideetako enplegatua.

Ikasten jarraitzea:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.
• Erdi Mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide-moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.
• Batxilergoa, edozein modalitatetan.

 

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek herri-administrazioetan zein edozein jarduera-sektoretako eta, batik bat, zerbitzu-sektoreko enpresa txikietan, ertainetan edo handietan egingo du lan. Administrazio-laguntza eskainiko du enpresa eta erakunde horietako administrazio eta kudeaketako zereginetan, eta arreta emango die bezeroei eta herritarrei.