Erasmus+ mugikortasuna

Programak, etengabeko ikaskuntzaren bitartez, pertsonen hezkuntza, lanbide eta garapen pertsonala sustatu nahi du Europa barruan eta bere lurraldetik kanpo, hazkunde jasangarriari, kalitatezko enpleguari eta gizarte-kohesioari lagunduz, berrikuntza bultzatzeaz eta nortasun europarra eta herritartasun aktiboa indartzeaz gain.

Proiektua

Erasmus+ mugikortasuna

Zentroak atzerriko enpresekin eta beste prestakuntza-zentro batzuekin harremanak izatea dakarten jarduera guztiak biltzen dituen proiektua.

Denboralizazioa

  • Ikasleen mugikortasuna urtero egiten da hirugarren eskola-hiruhilekoan, Lantokiko Prestakuntzako modulua egiten denean, otsaila eta ekaina bitartean.
  • Irakasleek atzerrira egiten dituzten joan-etorriak edo gure ikastetxean bisitariei egiten zaien harrera bi aldeentzako interesen eta egokitasunaren arabera egiten dira.

Laburpena

KA102 eta KA103 programen bidez lortutako mugikortasunen bidez, ikastetxeko ikasleek Prestakuntza modulua Lantokian (LP) atzerriko [enlace al apartado de la web] enpresa batean egiteko aukera dute. Gainera, irakasleen mugikortasunei eta atzerriko bisitei esker, harreman berriak egin daitezke atzerriko enpresekin lankidetzan aritzeko eta etorkizunerako proiektuak aurrera eramateko.

Helburuak

Ikasleen mugikortasuna bultzatzea

  • Ikasleen prestakuntza, kultura eta norberaren aberastasuna sustatzea, beren lantokiko prestakuntza atzerriko enpresa batean egiteko aukera dutelako.
  • Gure zentroa atzerrian ezagutaraztea.

Irakasleen mugikortasuna eta bisitarien harrera bultzatzea

  • Beste lan-tresna eta -metodologia batzuk ezagutzea, bai prestakuntza-zentroetan, bai enpresetan.
  • Atzerriko jardunbide egokiak identifikatzea, gure zentroan ezartzeko.
  • Gure ikastetxearen irudi positiboa eta dinamikoa zabaltzea.
  • Enpresekin eta zentroekin harreman-sare bat ezarri eta finkatzea, mugikortasun- eta/edo berrikuntza-proiektu berrietarako.

Erasmus+ proiektua Europar Batasuneko Erasmus+ programak finantzatzen du. Web orriaren edukia CIFP REPELEGA LHII erakundearen erantzukizun esklusiboa da, eta Europako Batzordea eta Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzua (SEPIE) ez dira hemen zabaldutako informazioa erabiltzearen erantzule.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonak

Erasmus+ programaren helburua da ekitatea eta inklusioa sustatzea, ingurune behartsuetatik datozen eta beren lankideek baino aukera gutxiago dituzten parte-hartzaileei sarbidea erraztuz, egoera txarrak nazioz gaindiko jardueretan parte hartzea mugatzen edo eragozten dienean, hainbat arrazoirengatik.