Beroa sortzeko instalazioak

ERDI-MAILAKO PRESTAKUNTZA-ZIKLOA

Lanbide helburua

Berotzeko instalazioak, eguzki-instalazio termikoak eta instalazio fluidodunak muntatu eta mantentzea; indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta laneko arriskuen prebentzioaren inguruan ezarritako protokoloak aplikatuta, eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta.

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?

• Berotzeko instalazioekin, eguzki-instalazio termikoekin eta instalazio fluidodunekin lotutako tresneria eta gainerako elementu osagarriak muntatzea (zirkulagailuak, trukagailuak, espantsio-ontziak eta tutuak, besteak beste), kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan, eta haien funtzionamendua ziurtatuta.
• Berotzeko instalazioekin, eguzki-instalazio termikoekin eta instalazio fluidodunekin lotutako sistema elektrikoak, eta erregulazio eta kontrolekoak kalitate- eta segurtasun-baldintzetan muntatzea, haien funtzionamendua ziurtatuta.
• Instalazioen parametroak neurtzea, eta horien probak eta egiaztapenak egitea, bai funtzionalak, bai arauzkoak; haien funtzionamendua egiaztatu eta doitzeko.
• Instalazioen tresneria eta elementuak konpondu, mantendu eta ordezkatzea, kalitateko, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan; funtzionamendu-baldintzak ziurtatu eta berrezartzeko.
• Instalazioa abian jartzea, makinen, automatismoen eta segurtasun-gailuen funtzionamendu-probak eginda, hura muntatu eta mantendu ondoren.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Ikasketa Plana

LEHEN MAILA

IRAKASGAIAKORDUAK
Makina eta tresneria termikoak264
Instalazioak muntatzeko teknikak297
Instalazio elektrikoak eta automatismoak231
Lanerako prestakuntza eta orientabidea105
Enpresa eta ekimen sortzailea63
Ingeles teknikoa33

BIGARREN MAILA

IRAKASGAIAKORDUAK
Bero-instalazioak konfiguratzea165
Bero-instalazioak muntatzea eta mantentzea147
Ur-instalazioak muntatzea eta mantentzea105
Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea105
Gasaren eta likido-erregaien instalazioak muntatzea eta mantentzea105
Lantokiko prestakuntza380

Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:
• Beroa sortzeko tresneriaren instalatzailea/mantentzailea.
• Berotzeko eta UBSko instalazioen instalatzailea/mantentzailea.
• Eguzki-instalazio termikoen instalatzailea/mantentzailea.
• Ur-instalazioen instalatzailea/mantentzailea.
• Gasaren eta erregai likidoen instalazioen instalatzailea/mantentzailea.

Ikasten jarraitzea:
Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

 

Zer-nolako lan-irtenbideak izango ditut?

Profesional honek instalazio termikoak eta fluidodunak muntatzeko eta mantentzeko industrietan egiten du lan. Industria horiek ur berokuntzako, ur bero sanitarioa sortzeko eta gasetako azpisektorearekin daude lotuta (industria-sektorearen, eta eraikuntza eta obra zibileko sektorearen barruan).

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

• Barneko ur-instalazioak
• Hozteko eta girotzeko instalazioetako teknikariaren tituluak eta Beroa sortzeko instalazioetako teknikariaren tituluak, biek batera, eraikinetako instalazio termikoetako txartel profesionala ematen dute.

Txartelak

“Beroa sortzeko instalazioak” eta “Hozteko eta girotzeko instalazioak” zikloak gaindituta, txartel profesional hau lortzen da automatikoki:

  • IMT- Eraikinetako instalazio termikoen instalatzaile-mantentzailea

 

Azken berriak

GAURKOTASUNA